مرحله اول

wtar-0

پروژه سایبان پارکینک شرکت آبا طعم پرشین

از مدل نایک تیر ورق دو طرفه

اجرای فونداسیون شامل حفاری ، قالب بندی ، آرماتور بندی ، بتن ریزی ، تعبیه صفحه پلیت