مرحله دوم

water-1

پروژه سایبان پارکینک شرکت آبا طعم پرشین

از مدل نایک تیر ورق دو طرفه

نصب اسکلت اعم از خرپا  و تیرریزی