اسفند ۲۳, ۱۳۹۵
سایه سازان مهر گستر

سقف ها از لحاظ معماری مدرن

سقف های شیبدار از لحاظ معماری مدرن سقف های شیب دار امروزه در جهان به سرعت در حال توسعه و افزایش میباشد و این پیشرفت غالبا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵
ساخت سایبان خودرو سایه سازان مهر گستر

ساخت یک سایبان خودرو

سایبان: معمولاً سایبان ها در محوطه سر باز ساخته می شود سایبان ها عموما جهت سایبان خودرو.سایبان مغازه آلاچیق سردرب سایبان تماشاچیان و … مورد استفاده […]