آذر ۲۲, ۱۳۹۵
%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86

طراحی و محاسبه سایبان پارکینگ بدون فونداسیون

شاهکار دیگری از تیم طراحی و مهندسی سایه سازان مهرگستر طراحی و محاسبه سازه سایبان پارکینگ پیش ساخته بدون فونداسیون این نوع  سازه پارکینگ در محوطه […]