پروژه سایبان پارکینگ پالایشگاه ستاره خلیج فارس – بندر عباس

%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3

با مذاکرات پی در پی تیم فنی و مهندسی ما با مشاوران و عوامل فنی و مهندسی پالایشگاه ستاره خلیج فارس از سال ۹۳ در خصوص  پروژه احداث سایبان پارکینگ مدل نایک نیر ورق یک طرفه و دو طرفه در محوطه پالایشگاه ستاره خلیج فارس – بندر عباس  ، استارت پروژه در خرداد ماه سال ۹۵ زده شد.

از آن جا که راه اندازی  پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از “طرح های واجد اولویت” کشور و وزارت نفت تعریف شده و از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است ،  روند امور و مراحل پیشرفت آن به صورت روزانه پیگیری می شود.

با توجه به اهمیت راه اندازی  پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یک طرح ملی و نقطه قوت کشور  ، این پروژه یکی از ارزشمند ترین پروژه های سایه سازان مهر گستر می باشد.

امید به آن است گامی هر چند کوچک در خدمت آبادانی و توسعه  کشور داشته باشیم