گواهی مالکیت معنوی

x-default

x-default

با راه اندازی خط تولید جدید شرکت سایه سازان مهر گستر در خصوص تولید ورق پلی یوپان (upvc(ssmg  و ایجاد تغییرات کیفی و کمی در محصول ، در جهت حمايت از مالكيت معنوی ، طرح صنعتي خود اقدام به ثبت طرح در اداره کل مالکیت صنعتی کشور نمودیم