ساخت سایبان پارکینگ سفارت ایران در تاجیکستان

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۵_۱۹-۳۸-۲۰

 

عملیات ساخت و نصب سایبان پارکینگ  در سفارت ایران در تاجیکستان