تولد سایبان پارکینگ مدل مهر دو طرفه

%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87

همه شما عزیزان با سایبان پارکینگ مدل مهر یک طرفه  آشنا هستید.

سازه پارکینگ مدل مهر ساخته شده از لوله و تیر ورق بصورت نورد سرد شده و بدون هیچ گونه برشی و درز جوشی در سطح خرپا طراحی و ساخته شده است.

با استقبال از مدل مهر یک طرفه ، طراحی سازه به شکل دوطرفه را در دست کار قرار دادیم  . پس از دید زیبا شناختی و معماری اقدام به اعمال محاسبات و بارگذاری نیرو  بر روی سازه در نرم افزار sap و safe ؛ مدل مهر دوطرفه متولد شد.