2tarafe-homepage-400x300
ویژگیهای یک سایبان پارکینگ خوب:
هر سایبان پارکینگ مناسی نیست و باید دارای یک شرایطی باشد که بتوان به عنوان سایبان پارکینگ استفاده کرد:
۱٫ سازه پارکینگ باید با استفاده از تکنولوژی روز به صورت کششی اجرا گردد ، به جهت حذف پایه های مزاحم در راستای تسهیل نمودن پارک خودرو در زیر سایبان خصوصاً برای بانوان محترم !
۲٫ پوشش سایبان پارکینگ باید علاوه بر انتقال حرارت پایین و ایجاد سایه خنک که موجب محافظت رنگ اتومبیل میگردد از طول عمر مفید بالا برخوردار باشد. که ما ورق یو پی وی سی که هم در برابر آفتاب مقاوم و هم سایه خنک و انقال حرارت پایین دارد رو پیشنهاد میدهیم.
۳٫ تعین ارتفاع بهینه که بیشترین محافظت در برابر برف ، باران ، آفتاب صورت گیرد و جانمایی مناسب پایه ها به طوریکه کمترین مزاحمت را برای خودرو و سوار و پیاده شدن راننده از اتومبیل داشته باشد.