” آقای احسان حسین بیک با تحصیلات مهندسی عمران و نقشه برداری و سابقه ۱۲ سال همکاری با مجموعه “

دی ۱۶, ۱۳۹۵

مدیریت مالی و اداری

” آقای احسان حسین بیک با تحصیلات مهندسی عمران و نقشه برداری و سابقه ۱۲ سال همکاری با مجموعه “
دی ۴, ۱۳۹۵

مدیریت تیم طراحی و مدل سازی

” آقای حمیدرضا یگانه مهر با تحصیلات مهندسی طراحی صنعتی  “
دی ۴, ۱۳۹۵

مدیریت فنی و اجرایی

” آقای محراب کاویانی  با تحصیلات مهندسی عمران – عمران با سابقه ۱۲ سال هدایت تیم فنی و مهندسی و محاسبات فنی سازه   “
دی ۴, ۱۳۹۵
noavatar

مدیریت عامل

” مهندس مهدی ساعی با تحصیلات عمران و سابقه  ۲۰ سال فعالیت مرتبط  .”