شهریور ۲۵, ۱۳۹۹
معماری سازه با المان معماری بنا

ارتباط المان معماری سازه با المان معماری بنا

وقتی صحبت از معماری می‌شود، موارد بسیار زیادی در ذهن شکل می‌گیرد که اغلب با سردرگمی همراه است. درواقع افراد با تصور اینکه ساختمان تازه تاسیس […]