اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

سقف ها از لحاظ معماری مدرن

سقف های شیبدار از لحاظ معماری مدرن سقف های شیب دار امروزه در جهان به سرعت در حال توسعه و افزایش میباشد و این پیشرفت غالبا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵

ساخت یک سایبان خودرو

سایبان: معمولاً سایبان ها در محوطه سر باز ساخته می شود سایبان ها عموما جهت سایبان خودرو.سایبان مغازه آلاچیق سردرب سایبان تماشاچیان و … مورد استفاده […]