مدل نایک پروفیل

مناسب برای محوطه های پارکینگ گروهی سازمان ها ، شرکت ها و ...
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a93-2
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a92-2
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-80
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-42
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%db%8c%d9%84-02

مدل نایک تیر ورق

با معماری نو و بدون رغیب و در انحصار شرکت سایه سازان مهر گستر
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-82
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-81
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-29
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-28
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-17
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-07

مدل مهر

ساخته شده از لوله و تیر ورق بصورت نورد شده و بدون هیچ گونه برشی در سطح خرپا
 • Untitled-1
 • %d9%85%d9%87%d8%b1-03
 • %d9%85%d9%87%d8%b1-02
 • mehr-nemoone-watermark

مدل دوطرفه

اکثر مدل های شرکت سایه سازان مهر گستر امکان اجرا به صورت دوطرفه را دارا می باشند.
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a933
 • %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82
 • %d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%82-1
 • %d9%85%d9%87%d8%b1
 • %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%821

مدل فجر

مناسب برای محوطه های دارای دیوار جانبی و بسیار آفتابگیر
 • %d9%81%d8%ac%d8%b1-74
 • %d9%81%d8%ac%d8%b1-73
 • %d9%81%d8%ac%d8%b1-46
 • %d9%81%d8%ac%d8%b1-45
 • %d9%81%d8%ac%d8%b1-37
 • %d9%81%d8%ac%d8%b1-19

مدل اورانوس

بازتابی از معماری و طراحی روز جهان
 • 3
 • 2
 • 2-2
 • 1-1
 • 04-2
 • %d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b3-68

مدل المپیک

با پایه تیر ورق و دارای سقف کاذب و اجرای روشنایی در سقف با رنگ بندی دلخواه
 • %d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-03
 • SAMSUNG
 • %d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-67
 • %d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-44
 • %d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-31
 • SAMSUNG

مدل افرا

با پایه تیر ورق و پروفیل بدون محدودیت در معماری سازه
 • %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-66
 • afra
 • %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-63
 • %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-03
 • %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7-02

مدل خانگی

ارائه طراحی طبق معماری فضا و سلیقه شما
 • %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-71
 • %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-70
 • %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-62
 • %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-61
 • %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-60
 • %d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-59

مدل خودرو سنگین

طراحی و مدل های متنوع طبق کاربری مورد نظر با ارائه دفترچه محاسبات سازه و فونداسیون
 • %d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-75
 • %d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-35
 • %d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-26
 • %d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-24
 • %d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-23
 • %d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-22