همکاری سایه سازان مهر گستر با گروه مپنا

md2-ci-00-gn-c-15-cu6-102_000_a_a2_a1-model-1

از افتخارات سال ۹۵ شرکت سایه سازان مهر گستر همکاری با گروه مپنا در پروژه احداث سایبان پارکینگ خودرو نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان 

گروه مپنا از آغاز تأسیس در سال ۱۳۷۱، اجرای نزدیک به یکصد اَبَر پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده است و همکاری با  آن نشانه ای از حسن انتخاب و اعتماد به سایه سازان مهر گستر بوده است.

پروژه سایبان پارکینگ خودرو پیش ساخته نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان از مدل نایک پروفیل یک طرفه با اجرای رنگ اپوکسی از اواسط مهر ماه سال ۹۵ آغار و در اوایل دی ماه به اتمام رسید.

ضمن قدردانی فراوان از گروه مپنا ، امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکار مهندسین جوان شرکت سایه سازان مهر گستر در به ثمر رسیدن اهداف و ابادانی کشور عزیزمان ایران گامی هر چند کوچک برداشته باشیم.