طراحی و محاسبه سایبان پارکینگ بدون فونداسیون

%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86

شاهکار دیگری از تیم طراحی و مهندسی سایه سازان مهرگستر

طراحی و محاسبه سازه سایبان پارکینگ پیش ساخته بدون فونداسیون

این نوع  سازه پارکینگ در محوطه هایی که امکان اجرای فونداسیون  مقدور نمی باشد ، کاربرد دارد .

مواردی از کاربرد سازه سایبان پارکینگ پیش ساخته بدون فونداسیون:

  • وجود تاسیسات در کف محوطه مورد نظر
  • اجرای سایبان پارکینگ روی سقف و یادر محوطه حیات و روی سقف زیر زمین و …
  • محدودیت در زمان و حذف مدت زمان اجرای فونداسیون اعم از حفاری ، آرماتور بندی ، بتن ریزی و …
  • محوطه هایی با کف سازی از سنگ های آنتیک و یا خاص

    در طراحی نوع خرپا و سازه سایبان پارکینگ پیش ساخته بدون فونداسیون محدودیتی وجود ندارد و مراحل اجرا فونداسیون به طور مثال در بعضی موارد به صورت بولت با چسب مخصوص ، اجرای شاسی کشی از ناودونی در کف ، حفاری در ابعاد بسیار کوچک و یا حفاری به درازای پارکینگ و با پهنا و ژرفای بسیارکم می باشد.