شانزدهمين نمايشگاه بین المللی صنعت ساختمان

59000573

بسیار خرسندیم که حضور پرشور و ثمر بخش شما را در شانزدهمين نمايشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنار خود حس می کنیم و رهنمودهایتان را جهت افزایش کیفیت و کمیت کالا و خدمات خود پذیرا باشیم.

پیشاپیش از حسن توجه و حضور حضرتعالی کمال امتنان و تشکر  را داریم.

زمان : ۲۲ ای ۲۵ مرداد ماه

مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران – سالن ١٨ غرفه ٢٤